Jan-Peter Mout

 

Jan-Peter Mout studeerde Sociale Geografie. Van 1990 tot 2010 werkte hij als diplomaat en beleidsadviseur op het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bij de Europese Commissie. Tijdens zijn loopbaan als diplomaat vervulde hij onder andere voorzitterschappen bij de WTO en bij de OESO. In 2010 richtte hij Sustainable Compass op en zette hij een nieuwe koers in als zelfstandig adviseur en trainer. Het vertrekpunt van dit nieuwe avontuur was het streven naar een evenwichtige, duurzame samenleving. Jan-Peter ontdekte hierbij dat niet alleen de natuur onder druk staat maar ook de mens en menselijkheid. Hij zet zich daarom in voor meer menselijkheid in organisaties, onder meer met behulp van de door hem ontwikkelde methode relatiegericht werken.

Jan-Peter is gefascineerd door het creatieve potentieel van (schijnbare) tegenstellingen. Het vermogen tegenstellingen te hanteren is een belangrijke eigenschap van goed leiderschap en een voorwaarde bij het verduurzamen van organisaties en van de maatschappij. In 2017 voltooide hij de opleiding als beeldtrainer bij de Double Healix Academie https://doublehealix.com/) van leiderschapstrainer Manfred van Doorn.

Tegenstellingen worden met name zichtbaar en hanteerbaar door op een bewuste manier relaties aan te  gaan. Als diplomaat heeft Jan-Peter zich hier vele jaren in bekwaamd. In 2011 ging hij de samenwerking aan met het adviesbureau Turacien. Turacien heeft een model met tools ontwikkeld die organisaties in staat stellen op relaties te sturen. Deze sturingsmethode heeft hij aangepast uitgebreid met een component, gericht op effectief gedrag in relaties: relatiegericht werken.

Jan-Peter combineert bij voorkeur advieswerkzaamheden met trainingen. Deze werkwijze maakt gebruik van de wijsheid en kennis van teams, creëert betrokkenheid en draagvlak voor de gewenste verandering en biedt op deze manier optimale kansen voor een duurzaam resultaat. Hij verrichtte de afgelopen jaren trainingen en advieswerkzaamheden voor o.a. IUCN Nederland, Het Ministerie van Economische Zaken, de Dutch Fashion Foundation, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, DoB Ecology en de gemeente Den Haag.