Training koersen in een Wereld op Drift

Training koersen in een Wereld op Drift

De Noordzee Willem Mesdag

Na anderhalf jaar lockdown staat de maatschappij op een splitsing. Kiezen we ervoor om in ruil voor veiligheid en voorspelbaarheid een belangrijk deel van onze vrijheid en verantwoordelijkheid op te geven of kiezen we voor een pad van vrijheid waarop we onzekerheid accepteren, de onvoorspelbaarheid van het leven erkennen en zelf in onze unieke rol en verantwoordelijkheid nemen. Het scenario voor vergaande gecentraliseerde controle, The Great Reset,  ligt al klaar. Hier staan andere scenario’s tegenover die juist gericht zijn op decentralisatie van macht en productie en op persoonlijke groei.

De politiek agendeert dit belangrijke debat over onze toekomst amper, terwijl de wereld steeds sneller transformeert.  Wat betekent dit voor ons dagelijks leven en werk?  Kunnen we de loop der dingen nog beïnvloeden? Hoe spelen we in op de dynamiek?

Deze training leert je te koers te houden in deze tijd van heftige verandering, verstevigt je grip op de werkelijkheid en biedt een unieke kans een sprong te maken in je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wat levert het op?

 • Het plaatsen van de huidige ontwikkelingen in historisch perspectief;
 • Inzicht in de dynamiek van verandering op individueel en maatschappelijk niveau;
 • Kennis van 4 toekomstscenario’s;
 • Ontwikkeling van je intuïtieve vermogens;
 • Bakens en richtingaanwijzers voor het bepalen van je eigen koers en de bewustwording van je valkuilen;
 • Het erkennen van en omgaan met stress en pijn als onderdeel van dit proces.

Visie

Ieder mens doet er toe. Immers alles wat je doet of laat heeft gevolgen. Onze collectieve acties vormen de samenleving. Dit betekent dat iedereen verantwoordelijkheid draagt, in de eerste plaats voor jezelf, je naasten maar ook voor het grotere geheel. Een aantal mensen pakt verantwoordelijkheid intuïtief. Ze willen iets van hun leven maken en trekken hun eigen pad. En toen kwam de lockdown. Vrijheden worden zo ver ingeperkt dat veel mensen niet meer kunnen leven zoals ze dat willen. Veel mensen hebben hier vrede mee. Ze leveren hun vrijheid in voor het grotere goed. Voor een steeds groter wordende groep klopt dit niet en wordt het steeds duidelijker dat het lockdown beleid een symptoom is van veel dieper liggende stress in de samenleving. Deze stress wordt steeds voelbaarder in ons dagelijks  leven: relaties en vriendschappen staan onder druk, zingeving in werk is soms ver te zoeken en vereenzaming  is een groot probleem. Het lijkt wel alsof we overal vastlopen. Onder deze omstandigheden en met het momentum van ongekende ingrijpen door de staat is het duidelijk dat we op de drempel van grote veranderingen staan.

Verandering en de bijbehorende onzekerheid is niet nieuw is voor de mensheid. Verandering is de constante. De kenmerken en dynamiek van verandering is bekend terrein. Tijdens de leergang gaan we aan de slag met een routekaart voor verandering: het Double Healix Model. Dit model is gebaseerd op de eeuwen oude traditie van het vertellen van verhalen over verandering en transformatie. We hebben hiermee een ideale spiegel in handen voor ons eigen handelen. We schakelen hierbij tussen maatschappelijke dynamiek en onze eigen ontwikkeling , zowel persoonlijk als professioneel.

Mensen zijn meer dan hun brein. Juist in een chaotische situatie met veel onbekenden moeten we ons volledige lichaamsbewustzijn inzetten om ons pad te trekken. Doormiddel van lichaamsgerichte meditatie-oefeningen verfijnen we onze intuïtie.

De leergang schakelt tussen de mondiale ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor individuen en organisaties. Welke vragen moet je je in sterk veranderende omstandigheden stellen? Wat is je actieradius? Van welke bakens maak je gebruik om deze woelige zee te bevaren? Door welke waarden laat je je handelen leiden? Met wie en met welke organisaties wil je je verbinden?

Ieder mens heeft een unieke en daardoor ook beperkte kijk op de werkelijkheid. Twee weten meer dan een. Daarom is samenwerken en uitwisselen juist in tijden van onzekerheid een belangrijke succesfactor. Dit brengen we in de leergang in praktijk door gebruik te maken van de wijsheid van de de groep. We mikken op maximaal 12 deelnemers en je kunt rekenen op veel interactie en uitwisseling.

Programma

De leergang bestaat uit vier middagsessies . Alle sessies zullen door beeldmateriaal en filmfragmenten worden ondersteund.

Sessie 1: ‘Kantelpunten’ richt zich op de grote lijnen van de menselijke evolutie:

 • Waar komen we vandaan? Verandering en kantelpunten van oertijd tot heden;
 • Principes van verandering: circulaire en lineaire benaderingen. Het Tai Chi symbool en polariteiten. Inleiding Double Healix Model;
 • Casus: de val van de Sovjet Unie;
 • Intuïtief weten


Sessie 2, ‘Individu en Model’ staat in het teken van patroonherkenning en greep krijgen op de werkelijkheid:

 • Analyse van huidige ontwikkelingen en patroonherkenning aan de hand van het Double Healix model;
 • Veranderende mens en wereldbeelden naar Klaas van Egmond;
 • Emotionele  stabiliteit;
 • Oproepen om in actie te komen en de weerstand tegen verandering
 • Casus: De Meiji restauratie in het 19 e eeuwse Japan;


Sessie 3: ‘Toekomstscenario’s’ stelt vier contrasterende toekomstscenario’s centraal waarin de huidige verandering zou kunnen uitmonden:

 • De vier scenario’s: “Business as usual”, “The Great Reset”, “Back to Regions and Cities” en “The “Great Awakening”.
 • Waarheidsvinding, onderscheidingsvermogen en de schaduw;
 • Netwerken

Sessie 4: ‘Navigatie’  geeft je handvatten om bewust en weloverwogen in de verandering koers te bepalen.

 • Handelingsperspectief voor individuen en teams en organisaties (laatste twee items afhankelijk van de wensen van de groep) op basis van het Double Healix model en de vier scenario’s;
 • Structuur om je eigen, authentieke pad uit te zetten.

Voor wie?

Je voelt dat er iets niet klopt. Je wilt verantwoordelijkheid nemen, de grote lijnen (door)zien en hier met een open blik over kunnen sparren. Je hebt  een open, nieuwsgierige instelling en je kunt tegen een stootje wanneer je zekerheden ter discussie worden gesteld. Sommige van onze filmfragmenten zijn in de Engelse taal en niet ondertiteld.

Wat krijg je mee?

 • Handouts van de presentaties 
 • Double Model en toelichting 
 • Literatuurlijst 
 • Filmlijst 
 • Raamwerk van de training

Trainers

Michiel Pool is een onderzoeker en historicus in hart en nieren. De vraag ‘wat is waarheid en waar sta ik?’ boeit hem al vanaf het prille begin. Hij werkte na zijn studie twintig jaar als internationaal projectmanager en strateeg bij de Nederlandse overheid. Sinds voorjaar 2020 is hij zelfstandig. Michiel’s drijfveer is mensen ertoe te bewegen verantwoordelijkheid te nemen in het volle besef dat ze ertoe doen. Dat doet hij op basis van zijn levenservaring, historisch besef en vermogen om grote lijnen, verbanden en verborgen motieven te doorzien.  

Vanaf de eerste lockdown tot nu heeft hij honderden uren research gedaan naar de dieperliggende oorzaken, psychologische mechanismen en historische patronen die vooral de westerse wereld op dit historische kantelpunt heeft gebracht. Om zijn waarheidsvinding zo zuiver mogelijk te houden paste hij doorlopend de principes van ‘trial&error’, voortschrijdend inzicht en ‘best facts available’ toe, waarbij hij regelmatig op eerdere aannames moest terugkomen. Hierdoor slaagde hij er in secundaire begrippen (‘zoals wij ze waarnemen’) los te trekken van primaire begrippen (‘zoals het werkelijk is’).  

Zijn methode en bevindingen zal hij tijdens de training presenteren en bespreken. Michiel is praktiserend muzikant. 

Jan-Peter Mout studeerde Sociale Geografie. Hij werkte 20 jaar als diplomaat en internationaal beleidsadviseur.  Veel grote internationale organisaties kent hij van binnen uit. In 2010 zette hij een nieuwe koers in als zelfstandig adviseur en trainer. Het vertrekpunt van dit nieuwe avontuur was het streven naar een evenwichtige, duurzame samenleving. Jan-Peter ontdekte hierbij dat niet alleen de natuur onder druk staat maar ook de mens en menselijkheid. Hij zet zich daarom in voor meer menselijkheid in organisaties, onder meer met behulp van de door hem ontwikkelde methode relatiegericht werken. Daarnaast blijft hij betrokken bij mondiale verandering. Zijn focus ligt hierbij op het thema zelfsturing versus controle. Vanuit dit perspectief onderzoekt hij de ontwikkelingen rond de corona crisis.

Jan-Peter is gecertificeerd Double Healix beeldtrainer. Sinds 2014 volgt hij een zevenjarig programma in Taoistische bewustzijnsontwikkeling, en krijgs- en heelkunde.

Data

Vrijdag 8 oktober, 15 oktober, 29 oktober en 5 november  van 14:00 -18:00

.

Locatie

De leergang zal plaatsvinden op een nader bekend te maken locatie in de Haagse regio.

Kosten

Voor de eerste editie van deze training geldt eenmalig een promotietarief van € 300,-, inclusief btw.

Aanmelden en inlichtingen

De leergang is beperkt tot maximaal 12 deelnemers. Voor aanmeldingen en informatie kun je Jan-Peter bellen of mailen op 06-14933096 / [email protected]