Organisatie- en sturingsadvies, trainingen en projectmanagement

De letterlijke betekenis van duurzaamheid is weinig vergankelijk.  Duurzame samenlevingen en organisaties zijn robuust dankzij goede relaties met hun omgeving, dynamiek en vitaliteit . Sustainable Compass kiest in het streven naar duurzaamheid voor het menselijk perspectief. Hoe ontwikkelen we ons als mens, team of organisatie optimaal in harmonie met onze omgeving? Sustainable Compass hanteert vier stappen op het pad naar duurzaamheid:

Weet waar je staat. Onze samenleving is uiterst complex en dynamisch. Complexiteit, ontneemt vaak het zicht op de essentie van wat er echt speelt. Sustainable Compass maakt de onderliggende realiteit en dynamiek binnen en buiten de organisatie zichtbaar en creëert zo een realistisch beginpunt.

Handel vanuit de bedoeling. Door hypes, vluchtigheid en controlesystemen  hebben veel werkzaamheden niets meer te maken met het doel waarvoor iemand aan de slag is. Sustainable Compass maakt doelen weer zichtbaar.

Zorg voor goede relaties binnen en buiten de organisatie.  Een organisatie is een netwerk van relaties dat zelf ook functioneert in een netwerk van relaties. In je eentje krijg je weinig voor elkaar. Goede relaties binnen en buiten maken een wereld van verschil. Sustainable Compass helpt je een effectief netwerk op te bouwen en kwalitatief hoogwaardige relaties te onderhouden.

Handel vanuit een holistisch mensbeeld. Ontwikkeling en gedrag wordt door waarden gedreven die diep in de samenleving zijn verankerd. Deze waarden hangen nauw samen met het beeld dat wij als mens van ons zelf en van onze wereld hebben. Meer dan in het verleden zijn materiële waarden erg belangrijk, terwijl idealisme en spiritualiteit een relatief kleinere rol spelen. Een te eenzijdige nadruk op het materiële veroorzaakt zinledigheid bij individuen en verkramping in organisaties. Veel van de problemen in de samenleving en in organisaties zijn terug te voeren op een onevenwichtig mensbeeld. Sustainable Compass helpt organisaties en teams om de belangrijke aspecten van het menszijn een plaats te geven in de organisatiecultuur .