Nieuws

De Kaart of de Werkelijkheid

Onze welvarende samenleving heeft een hekel aan risico en onzekerheid. Deze afkeer leidt  tot wat risicodeskundige Michael Power  de roep om “governance of the unknowable” noemt. Bij de bestrijding van corona is de politiek in alliantie met het big pharma en sommige wetenschappers  in deze valkuil gestapt. Het middel dat hierbij gebruikt wordt zijn rekenkundige modellen met virologische- en gedragscomponenten. Op basis van een dergelijk model werd in maart 2020 voorspeld  dat Zweden zonder lockdown in mei 2020 96.000 doden te betreuren zou hebben. De Zweedse regering hield echter als een van de weinigen het hoofd koel en kondigde geen lockdown af. In mei 2020 waren enkele duizenden positief geteste Zweden overleden. Andere landen bleven echter vasthouden aan deze aantoonbaar falende modellen. Het lijkt erop of beleidsmakers model en realiteit verwisselen en zich in naam van de wetenschap vastklampen aan de output van een computer. Deze manier van handelen lijkt meer op een bezwering dan op koelbloedig besturen. Onze welvarende samenleving heeft een hekel aan risico en onzekerheid. Deze afkeer leidt  tot wat risicodeskundige Michael Power  de roep om “governance of the unknowable” noemt. Bij de bestrijding van corona is de politiek in alliantie met het big pharma en sommige wetenschappers  in deze valkuil gestapt. Het middel dat hierbij gebruikt wordt zijn rekenkundige modellen met virologische- en gedragscomponenten. Op basis van een dergelijk model werd in maart 2020 voorspeld  dat Zweden zonder lockdown in mei 2020 96.000 doden te betreuren zou hebben. De Zweedse regering hield echter als een van de weinigen het hoofd koel en kondigde geen lockdown af. In mei 2020 waren enkele duizenden positief geteste Zweden overleden. Andere landen bleven echter vasthouden aan deze aantoonbaar falende modellen. Het lijkt erop of beleidsmakers model en realiteit verwisselen en zich in naam van de wetenschap vastklampen aan de output van een computer. Deze manier van handelen lijkt meer op een bezwering dan op koelbloedig besturen. Verder lezen.


Training koersen in een wereld op drift

De Noordzee Willem Mesdag

De regering heeft vrijheidsbeperkende maatregelen ingesteld die twee jaar geleden niemand voor mogelijk had gehouden. Ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op en de toekomst is ongewis. Door manipulatie van en door de media is het  moeilijker dan ooit om de waarheid te achterhalen. Dit maakt het niet eenvoudig om je pad te kiezen en te doen wat nodig is.

Deze training helpt je koers te houden in deze tijd van heftige verandering, verstevigt je grip op de werkelijkheid en biedt een unieke kans een sprong te maken in je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wat levert het op?

  • Het plaatsen van de huidige ontwikkelingen in historisch perspectief;
  • Inzicht in de dynamiek van verandering op individueel en maatschappelijk niveau;
  • Hulpmiddelen en inspiratie om je eigen pad te trekken in deze wereld op drift;

Om mee te doen en voor meer informatie       


Aan de slag met de omgevingswet: “There are no blueprints”

Foto: Anna Shlyapnikova

Eigenlijk weten we het al: zaken lopen zelden volgens plan, tenminste als je voldoende uitzoomt. Neem de Bijlmermeer als voorbeeld. De gebouwen zijn volgens plan gerealiseerd, maar de buurt ontwikkelde zich vervolgens totaal anders dan de planners zich hadden voorgesteld.

De oorzaak van dit fenomeen ligt slechts deels in slechte planning. Het is simpelweg het gevolg van het feit dat zeker in een tijdperk waarin alles en iedereen verbonden is, de complexiteit te groot is om de toekomst middels plannen te beheersen: “There is no blueprint”.

Verder lezen


De invoering van de nieuwe omgevingswet: drie lessen voor gemeenten om de afstand tussen overheid en inwoners te verkleinen

Sinds 2013 ben ik betrokken bij een project voor gebiedsontwikkeling in Amsterdam Zuid Oost. Het gebied heet Amstel 3 en is een strakke, puur functioneel geplande,  saaie kantorenwijk met veel leegstand.

Mensen schrikken als je ze aanspreekt op straat. Hoe is dit nu zo gekomen? Zijn in dit soort wijken lessen te leren van Middeleeuwse stadskernen, die zich door de eeuwen heen spontaan ontwikkelden en zoveel jaar na dato behoren tot de meest succesvolle en dynamische stadsdelen?  

Gelukkig gloort er hoop voor Amstel 3. In 2010 ging architecte Saskia Beer er op eigen initiatief aan de slag om er nieuw leven te brengen. Saskia wilde glamour brengen tussen het beton.

verder lezen


Workshop Relaties en Netwerken voor de Creatieve Sector

De werkelijke kracht van de mensheid ligt in het vermogen tot samenwerking. Dit geldt ook voor de creatieve sector. Werk je in de creatieve sector en wil je beter gebruik maken van de mogelijkheden je netwerk uit te breiden en de relaties binnen dit netwerk beter gebruiken om je doelen te bereiken, dan is deze workshop mogelijk interessant voor jou.

Ook grootmeesters als Rembrandt en Mozart waren afhankelijk van anderen bij de creatie van hun werken. Denk aan de mensen die zorgden voor Rembrandts materialen, de musici en librettisten die met Mozart werkten en natuurlijk voor beiden: hun publiek en hun leerlingen. Zonder hen hadden zij zich niet als kunstenaar kunnen ontwikkelen.

Wil je meer weten? Klik hier voor uitgebreide informatie


Liefde: het geheime ingrediënt van zakelijke relaties

“Love is the secret ingredient to sex”: Dit citaat is afkomstig uit de film Nymphomaniac van Lars von Trier. De film illustreert deze stelling langs de omgekeerde weg door heel indringend in beeld te brengen hoe seks zonder liefde eruitziet. In één woord: afschuwelijk.

Ik durf deze stelling nog wel wat verder aan te scherpen: “Love is the secret ingredient to all relationships”. Ook die van zakelijke relaties. Zakelijke relaties zonder liefde zien er ook niet zo mooi uit. Hoewel het belang van liefde in een mensenleven immens is, wordt er zelden over liefde gesproken in relatie tot het werk.

Dit is een gemiste kans, want liefde verzet bergen. Lees verder


Chaostheorie en Publiek Management

De ontwikkeling van de chaostheorie markeerde ruim vier decennia geleden een belangrijke verandering in ons denken over natuurlijke systemen.

Tot ver in de twintigste eeuw heerste het  geloof dat we ooit de natuur volledig zouden begrijpen en toekomstige ontwikkelingen zouden kunnen voorspellen. Deze veronderstelling bleek onjuist.  Chaostheorie leert dat chaotisch, grillig en daardoor onvoorspelbaar gedrag nou eenmaal hoort bij de natuur of we het leuk vinden of niet.

Sociale systemen zijn ook grillig en onvoorspelbaar. Managers in de publieke sector moeten deze grilligheid kunnen hanteren.

Lees hier hoe ze dat zouden kunnen aanpakken.


De crisis in de zorg duurzaam bekeken

De stijging van de zorgkosten is een duurzaamheidsvraagstuk in de letterlijke zin van het woord, omdat het stelsel op den duur niet te handhaven is. Deze situatie vraagt om grondige systeemverandering.

Meer lezen


Wu Wei of Niet doen

nietdoen

Wu Wei is een Taoistich begrip dat niet doen of niets doen betekent. Wu Wei is echter geenszins passief. Waar het om gaat is als mens en organisatie, gebruik makend van je innerlijke kracht, te handelen vanuit je werkelijke drijfveren.

Meer lezen..