Adviseur en Sparringpartner

Sustainable Compass geeft strategisch advies over beleid en organisatieontwikkeling. Hierbij kan een breed scala van onderwerpen aan de orde komen zoals de doel en missie van een organisatie, omgaan met een veranderende (maatschappelijke omgeving), het constructief omgaan met conflicten en het verbeteren van interne en externe relaties.

Jan-Peter treedt op als sparringpartner voor (directie-) teams, leidinggevenden en beleidsadviseurs. Als voorzitter van multilaterale onderhandelingscomités vervulde hij de rol van onpartijdige buitenstaander, procesbewaker en bemiddelaar. Tegenwoordig ondersteunt kleine  groepen en individuen in een ongedwongen en informele setting bij het doorhakken van knopen, het oplossen van conflicten en het ontwikkelen van strategieën. Hij is een goede luisteraar, een scherp analyticus die man en paard durft te noemen en indien nodig out of the box suggesties kan doen. Daarnaast beschikt hij over humor en het vermogen tot zelfrelativering.

Jan-Peter kiest voor een persoonlijke benadering. De scheiding tussen professional en persoon is kunstmatig. Mensen laten zich op hun werk leiden door persoonlijke motivaties en waarden en soms ook door persoonlijke pijn. Als professionele en persoonlijke ambities op een lijn komen, ontstaan er ongekende mogelijkheden voor groei. Omgekeerd is niemand erbij gebaat bij een conflict tussen deze twee levenssferen.