Relatiegericht werken

 

Relatiegericht werken

De 21eeuwse netwerksamenleving vraagt om een andere manier van werken. Efficiënte netwerken en waardevolle relaties zijn hierbij cruciaal. Maar hoe organiseer je dat? Hoe zorg je dat medewerkers maatwerk voor stakeholders kunnen leveren binnen een uniforme structuur en daardoor menselijkheid terugbrengen?. Dit betekent geenszins dat relaties niet zakelijk zijn. Integendeel. Goede relaties in een zakelijke context zijn immers het bewijs dat beide kanten waarde toevoegen. Goede relaties maken dat je op basis van vertrouwen kunt werken. Vertrouwen is een versneller en een verdieper: alles gaat sneller en beter.

Relatiegericht werken helpt de organisatie om binnen- en buitenwereld in efficiënte netwerken met elkaar te verbinden. Medewerkers vergroten hun relatievaardigheden en maken zo optimaal gebruik van hun netwerken. Zo ontstaan waardevolle relaties met stakeholders en binnen het team. Relaties die voor je gaan werken. 

Sustainable Compass biedt  trainingen relatiegericht werken aan die kunnen  worden gecombineerd met  implementatietrajecten en individuele coaching. In overleg wordt uniek een traject ontwikkeld variërend van trainingen die het bewustzijn van het belang van relaties en relatievaardigheden vergroten tot verandertrajecten die teams in staat stellen te sturen op de kwaliteit van in interne en externe relaties.


Relaties die werken
Stakeholderweb