Trainingen en Movielearning

Trainingen en Movielearning


Sustainable Compass verzorgt trainingen over strategieontwikkeling en samenwerken voor teams van werkvloer tot raden van bestuur.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van het door Manfred van Doorn ontwikkelde Double Healix  leiderschapsmodel https://doublehealix.com/. Dit model brengt de universele reis in beeld die we als mens en als team of organisatie doormaken. Deze reis voert ons langs 12  uitdagingen en zes polaire spanningsvelden die kansen bieden om te leren en te groeien.

Tijdens de workshops maak ik gebruik van inspirerende fragmenten uit films en documentaires. Teams kunnen zich op een veilige manier spiegelen aan het verhaal uit de fragmenten en zich laten inspireren door daadkracht, compassie, schoonheid en ander voorbeeldgedrag uit de fragmenten. Deze manier van werken maakt snel zichtbaar wat er in een team speelt en maakt dit bespreekbaar. Pittige processen kunnen zo op een speelse manier worden aangegaan.

Centrale vraag bij strategieontwikkeling is hoe het team zich verhoudt tot de veranderende buitenwereld. Uitgangspunt is hierbij het doel en bestaansrecht van het team. Tijdens de workshop wordt de collectieve wijsheid van het team aangeboord om een nieuwe koers uit te zetten of een bestaande strategie aan te verbeteren.

Workshops voor teams hebben tot doel het team te versterken en de onderlinge samenwerking te verbeteren. Accenten en mate van diepgang van een dergelijk traject verschillen per team. Aspecten die aan de orde kunnen komen zijn: elkaar beter leren kennen, een gezamenlijke focus vinden, het vergroten van veiligheid vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid, het hanteren van de werklast en het verbeteren van relaties met belangrijke stakeholders.