Wu Wei: de kunst van zelforganisatie

Wu Wei of niet doen

Wu Wei is een Taoistich begrip dat niet doen of niets doen betekent. Wu Wei is echter geenszins passief. Waar het om gaat is als mens en organisatie, gebruik makend van je innerlijke kracht, te handelen vanuit je werkelijke drijfveren.

Dit uitgangspunt is heel belangrijk in deze uiterst complexe tijd. Organisaties trachten complexiteit te temmen met managementsystemen en bijbehorende indicatoren. Het resultaat is vaak averechts. De systemen vervangen de drijfveren en ontnemen het zicht op de oorspronkelijke bedoeling van een organisatie. Verpleegsters en artsen zijn er om mensen te helpen maar zijn een groot deel van hun tijd bezig met papierwerk en vergaderen. Bij het stellen van diagnoses en het voorschrijven van behandelingen speelt niet alleen de conditie van de patiënt een rol  maar ook de werking van het managementsysteem. In veel organisaties wordt te veel gemanaged. Dit heeft tot gevolg dat ze naar binnen keren en niet meer doen wat ze moeten doen. Dit maakt dat de chaos die men juist probeerde te vermijden steeds groter wordt.

In hun angst voor chaos vergeten managers dat zowel natuurlijke als sociale systemen het vermogen hebben zich zelf te ordenen. De ontwikkeling van het internet is een goed voorbeeld. Organisaties varen wel bij een beetje chaos. Een eerste stap naar organisaties en mensen die vanuit hun kracht handelen is op te houden met acties die niet bijdragen aan de bedoeling. Veel van die acties hebben te maken met management.  Dit betekent niet dat er niet mag worden gestuurd. Waar mensen samenwerken zijn heldere afspraken nodig. Allereerst over wat je samen wil bereiken en vervolgens wat je daarvoor wederzijds van elkaar wilt ontvangen. Het is ook raadzaam in de gaten te houden of die samenwerkingsrelaties zich goed ontwikkelen. Als een organisatie goede relaties heeft met al zijn stakeholders, dan gaat het goed. Dit betekent dat mensen en organisaties hun bedoeling kunnen realiseren.  Goede relaties is een uiting van Wu Wei.

Ik help organisaties en hun medewerkers om door de bomen van de complexiteit het bos weer te zien en terug te keren tot het handelen dat voort komt uit hun bedoeling en hun drijfveren. Het versterken van de relatie met hun omgeving speelt hierbij een essentiële rol. Het resultaat is betere relaties binnen en buiten de organisatie en vergroting van de toegevoegde waarde.

Laat het werk van de mensen niet vernielen wat je van de hemel gegeven is; probeer niet opzettelijk je lot te veranderen, ga je niet inspannen om beroemd te worden. Bewaar de hemelse natuur. Wees voorzichtig en verlies haar niet. Dit wordt genoemd: Terugkeren tot het waarachtige.Zhuang Zi (omstreeks 330 v. Chr) Vertaling: Kristoffer Schipper