De Kaart of de Werkelijkheid

De Kaart of de Werkelijkheid

Onze welvarende samenleving heeft een hekel aan risico en onzekerheid. Deze afkeer leidt  tot wat risicodeskundige Michael Power  de roep om “governance of the unknowable” noemt. Bij de bestrijding van corona is de politiek in alliantie met het big pharma en sommige wetenschappers  in deze valkuil gestapt. Het middel dat hierbij gebruikt wordt zijn rekenkundige modellen met virologische- en gedragscomponenten. Op basis van een dergelijk model werd in maart 2020 voorspeld  dat Zweden zonder lockdown in mei 2020 96.000 doden te betreuren zou hebben. De Zweedse regering hield echter als een van de weinigen het hoofd koel en kondigde geen lockdown af. In mei 2020 waren enkele duizenden positief geteste Zweden overleden. Andere landen bleven echter vasthouden aan deze aantoonbaar falende modellen. Het lijkt erop of beleidsmakers model en realiteit verwisselen en zich in naam van de wetenschap vastklampen aan de output van een computer. Deze manier van handelen lijkt meer op een bezwering dan op koelbloedig besturen. Het gevolg van deze vorm van “governance of the unkowable” is irrationele beperking van vrijheden en massaal uitrollen van innovatieve preventieve medische technologie, waarvan de lange termijn gevolgen niet bekend zijn. Bij deze bezwering past ook het verketteren van iedereen die het niet gelooft dit beleid.

We kampen op dit moment met veel meer onzekerheid dan het relatief overzichtelijke risico van het corona virus. Wat voor vrijheidsbeperkingen staan ons nog meer te wachten? Worden onze grondrechten nog wel beschermd door een onafhankelijke rechtelijke macht? Hoe reageert het financiële systeem op de enorme geldcreatie als gevolg van het herstelbeleid? Hoe zal de mens zich verder ontwikkelen nu er steeds meer technologie onder de huid komt?  

Het goede nieuws is dat de mensheid heel veel ervaring heeft met verandering en onzekerheid. Verandering is de constante in menselijke ontwikkeling. Soms verloopt deze gestaag en soms zeer onstuimig, maar er is altijd verandering. Het oudste en wellicht meest robuuste middel om hier mee om te gaan is het vertellen van verhalen. In een goed verhaal wordt de held op de proef gesteld. Zonder te weten hoe het afloopt gaat hij deze uitdaging aan en keert vervolgens getransformeerd terug naar de gemeenschap.

De mensheid beschikt over een schat aan zeer oude verhalen, zoals de Griekse mythes, de Bijbel en ook geweldige nieuwe verhalen die we lezen in boeken en zien in films. Wat blijkt? Deze verhalen volgen een universeel patroon van 12 fasen. Mytholoog Joseph Campbell legde dit patroon vast in zijn boek de reis van de held. Manfred van Doorn, voortbouwend op deze structuur, ontwikkelde vervolgens het Double Healix  model dat zowel onze ontwikkeling als individu als dat van de ontwikkeling van organisaties en zelfs samenlevingen beschrijft. Van Doorn noemt de 12 universele stappen de  blauwdruk van menselijke ontwikkeling. Met deze blauwdruk kunnen we de dynamiek van verandering doorgronden. We kunnen het proces op deze manier met meer wijsheid aangaan.

Dit helpt ons bijvoorbeeld de onzekerheid die hoort bij ieder begin van een verhaal te omarmen in de wetenschap dat op den duur patronen zichtbaar worden die we kunnen duiden en dat er een oproep van binnen of van buiten zal komen om in actie te komen. Het leert ons het belang van heel goed te luisteren en waar te nemen als we het initiatief even kwijt zijn en het bereid ons voor om te incasseren en pijnlijke beslissingen te nemen als dat nodig of onvermijdelijk is. Het helpt ons ook te begrijpen hoe maatschappelijke processen werken. In dit technologische, materialistische tijdperk heeft onze gewetensfunctie te lijden. Reden te meer om grondig te onderzoeken welke waarden voor jou van belang zijn en wat je ervoor over hebt deze te volgen.

In onze training “koersen in een wereld op drift” is het Double Healix model het belangrijkste navigatie-instrument. We bieden je zo een universeel kader om  ontwikkelingen te duiden, valkuilen in beeld te brengen en je je eigen koers uit te zetten. En ja, het is een model. Is het misschien dan toch een bezweringsinstrument? Zeker niet. Je hoeft geen panklaar handelingsperspectief te verwachten.  Jij blijft verantwoordelijk voor jouw heldenreis. Je kunt altijd van anderen leren en advies vragen, maar uitbesteden van je eigen wijsheid is geen optie. Voor meer informatie.